Advies

Wanneer u in Thailand woont kunt u tegen verschillende vraagstukken aanlopen zoals "Ben ik nog belastingplichtig in Nederland?", "Ik heb nog een huis in Nederland wat moet ik daarvan aangeven?", of "Ben ik nog verzekerd volgend de volksverzekeringen in Nederland?". 

Wij kunnen u bijstaan met al uw vragen omtrent belasting, verzekering, hypotheek, vermogensbelasting, erfbelasting en meer.

Ook als u gaat vertrekken naar Thailand kunnen wij u voorzien van helder advies zodat u onbezorgd uw vertrek kunt regelen.

Dit doen wij voor een uurtarief van €125- (incl btw).


Fiscale dienstverlening

Naast fiscaal advies kunnen wij u bijstaan met het indienen van uw aangiften.

Hieronder een overzicht van onze fiscale dienstverlening.

 • Opmaken en indienen van de aangiften Inkomstenbelasting
 • Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures inzake belastingen.
 • Opstellen en indienen van de aangifte schenk-erfbelasting.

Estate planning

De estate planning is er op gericht om gestructureerd de overgang van vermogen naar de volgende generaties te regelen.

Gezien de huidige tarieven van de erfbelasting is door een goede planning ook vaak veel belasting te besparen.

Een paar voorbeelden van vragen die gesteld moeten worden:

 • Waar wilt u dat uw vermogen terecht komt?
 • Blijft u partner goed verzorgd achter?
 • Kan uw bedrijf ongestoord verder bij een onverwacht overlijden?
 • Weten uw nabestaanden waar belangrijke stukken liggen?

Er zijn een aantal elementen waar wij in ieder geval nader op in zullen gaan:

 • De huwelijkse voorwaarden
 • Schenkingsrecht
 • Erfrecht
 • Levensverzekeringen en pensioen
 • Eventueel internationale elementen ( bijv. een tweede huis in het buitenland)
 • Flexibiliteit

Natuurlijk weten wij dat deze vragen vaak op de lange baan worden geschoven.

Wij vinden het belangrijk om dit bespreekbaar te maken.


Financiële planning

Met een financieel plan willen wij uw financiële situatie en uw financiële toekomst in kaart brengen.
Wij plaatsen inkomsten, uitgaven en vermogen bij elkaar en verwerken dat in tijd. Het resultaat is dat u aan de hand van diverse scenario’s, het effect zult gaan zien op uw situatie. Denk daarbij aan pensionering, overlijden, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Uiteraard brengen wij ook in kaart welke rechten u opbouwt binnen de sociale zekerheid, uw pensioenvoorzieningen en de lopende verzekeringen.

Daarnaast inventariseren wij in uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Op basis van uw persoonlijke wensen bepalen wij samen met u, hoe u met uw financiën om kunt gaan en welke acties u moet ondernemen om het leven te (blijven) leven dat u voor ogen heeft.